Opleiding

VMCLogoTransp

ULM vliegen bij VCMOpleidingHoe word ik ulm pilootTheorie opleidingPraktische opleidingVergunning vernieuwenPPL -> ULM
Ultralightvliegen bij VCM
 • Lidgeld club              € 185,00 jaarlijks (€ 85,00 wie jonger is dan 25 jaar)
 • Huur A22L                € 95,00 /uur (via een vliegsaldo, incl. benzine + verz.)
 • Instructeur               € 45,00 /uur (tijdens de praktijkopleiding)

(BNP Paribas Fortis: IBAN BE29 0014 3835 1564 – BIC GEBA BE BB)

Word lid van onze toffe club, met zijn gezellig clubhuis, regelmatige vlieguitstappen, geleide bezoeken en gezellige club-etentjes.

Infofolder Lid worden

ULM opleiding bij vliegclub Moorsele

De ulm-opleiding onderscheidt zich hier van het motorvliegen door een vereenvoudigde, moderne en betaalbare opleiding.

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel.

Van zodra je de medische keuring hebt gepasseerd, bekom je een oefenvergunning en kan je onmiddellijk starten met de praktische opleiding met een instructeur op ons A22 lestoestel.

Infofolder Lid worden Video Inschrijven theoretische opleiding

Hoe word ik ulm piloot

Leeftijd:

Daarvoor moet je minstens 16 jaar zijn.

Medisch:

Medisch onderzoek klasse 4: Het medisch onderzoek kan gebeuren op een expertisecentrum of bij een erkende Authorised Medical Examiner (AME arts):

 • Expertisecentrum voor Luchtvaartgeneeskunde
  Simon Bolivarlaan 30 (bus 3) 1040 Brussel
  Tel: 02/524 97 97 – Email: medex@health.fgov.be – Prijs  : € 323.03 (2022)
  of bij een erkende  AME arts (gespecialiseerde huisarts) 
 • Aanvraagformulier medisch onderzoek expertisecentrum
 • Lijst AME artsen
 • Prijzen (voor initieel onderzoek klasse 4 = €323.03 – alle onderzoeken inbegrepen, bij AME arts +/- € 200,00)

Documenten:

  1. Vul het aanvraag document van DGLV volledig in en duidt erop aan ‘ 1e Aanvraag oefenvergunning : document van het DGLV
  2. Kopie van beide zijden van de identiteitskaart (de piloot moet minstens 16 jaar oud zijn);
  3. Kopie van het medisch certificaat (klasse 4, 2 of 1);
  4. 1 pasfoto;
  5. Bewijs van goed gedrag, leven en zeden dat in de laatste maand is afgegeven en bestemd is voor een overheidsadministratie
  6. De minderjarige aanvrager moet een schriftelijke machtiging voorleggen van zijn wettelijke vertegenwoordiger wiens handtekening gelegaliseerd moet zijn (hij kan deze laten legaliseren in de gemeente van zijn woonplaats).

   PS: Een geldige PPL – CPL – ATPL (PARTFCL) licentie is geldig voor een ULM/DPM opleidingsbevoegdheid en staat toe te vliegen onder toezicht van een ULM/DPM instructeur.

Kostprijs:

 • Betaling van 144,00 € (in 2022) (108€ voor bevoegdverklaring + 36€ voor vliegboek) op de rekening van de Administratie van de Luchtvaart (betalingsgegevens na aanvraag en per overschrijving)
   •  

Infofolder

Theorie opleiding

Tijdens de wintermaanden worden in onze club theoretische lessen gegeven van alle vakken die noodzakelijk zijn om je vliegvergunning te behalen.

De volgende vakken worden hier behandeld:

Aerodynamica:

 • De aerodynamische krachten op de vleugel, het effect van de besturingsorganen, draagkracht, luchtweerstand en fijnheid.

Meteo:

 • Lucht, luchtdruk, temperatuur, winden, wolken, thermische en topografische effecten.

Techniek van het vliegen:

 • Techniek van het opstijgen – vliegen in kalme lucht – controle van de hoogte en richting in rechtlijnige vlucht en in de bocht – gebruik van de luchtstromingen – techniek van het landen.

Luchtvaartreglementering:

 • Alles in verband met de wetgeving omtrent ultralightvliegen, luchtruim, vliegvelden en reglementatie.

Van zodra de instructeur oordeelt dat je klaar bent voor het praktisch examen, kan je het praktisch examen afleggen bij een examinator, die je de praktische en theoretische proeven zal afnemen om je vergunning behalen.

Na het slagen in het theoretische en praktische examen bekom je dan je ultralightvergunning.

Na 30 uren solovliegen kan je je passagiersaantekening bekomen bij je instructeur en mag je passagiers meenemen op je vluchten.

Vanaf dan kan je uw passagier mee laten genieten van de driedimensionele vrijheid in de lucht en kan je reisjes maken in binnen en buitenland.

Theorievragen test  Inschrijven theoretische opleiding

Praktische opleiding

Samen met de instructeur leer je stap voor stap de vliegtuigbesturing: taxiën, opstijgen, landen, navigatie, vliegplanning, kortom alles wat je moet kennen om zelfstandig een ULM te besturen.

Het toestel dat onze club ter beschikking heeft is een Aeroprakt A22L, één van de beste opleidingstoestellen in zijn soort. Het toestel is makkelijk te vliegen, veilig en vergevingsgezind voor beginnende piloten.

Na +/- 10u en afhankelijk van je leerritme, zal de instructeur je alleen laten vliegen rond het vliegveld.

Een zalig gevoel om alleen, onder toezicht van de instructeur, een ultralight te besturen.

Tussenin zal je regelmatig vluchten uitvoeren met je instructeur, die je de nodige knepen van navigatie en vliegplanning zal aanleren en je zal voorbereiden op je praktisch examen.

Infofolder

Vergunning vernieuwen

Medical vernieuwen:

Lijst Authorised Medical Examiners (AME artsen)

Aanvraagformulier wedergeldigmaking vergunning: Formulier downloaden

Formulier invullen en nagaan indien voldoende uren in laatste 24 maanden:

 • indien minder dan 50u dan moet u een een verklaring van een moniteur voorleggen waarin het behoud van geschiktheid bevestigd wordt.
 • indien min 50u gevlogen is de geschiktheid voldoende door voorleggen van vliegboek

Betaling:  108,00 € (in 2022):

Op de rekening van de Administratie van de Luchtvaart (betalingsgegevens na aanvraag en per overschrijving)

Documenten op sturen naar Belgian Ulm Federatie :

Volgende documenten op te sturen :

 • scan persoonlijk vluchtenboek correct ingevuld (indien nodig afgetekend instructeur)
 • scan persoonlijk vluchtenboek correct ingevuld (indien nodig afgetekend instructeur)
 • scan verklaring behoud geschiktheid indien nodig
 • scan kopie van geneeskundig attest
 • scan van de huidige vliegvergunning
 • Al uw documenten komen in een directory met vermelding van uw naam en telefoonnummer: <ULM – NAAM – TELFOONNUMMER>
  Bijvoorbeeld ULM – ERKENS – 0475125643;
 • Deze directory mag je versturen via WeTransfer naar onderstaand adres
  Dit alles op te sturen naar: belgianulmfederation@gmail.com

INFO Belgische ultralightfederatie , website : http://www.bulmf.be

Met een geldige PPL vergunning een ULM licentie behalen

Praktisch:

 • geldige PPL vergunning telt als oefenvergunning ULM
 • medische klasse 2 = OK
 • geen minimum aantal ULM vlieguren voor afleggen examen. Afhankelijk van vorderingen en goedkeuring instructeur
 • nieuw logboek aanvragen ofwel op afzonderlijke bladzijden in PPL logboek

Examen:

 • bij voorkeur op thuisbasis
 • theorie (aerodynamica, meteo, vluchtbeginselen,..) bij examinator op dag van praktijk.
 • praktijk: – 10x take off en landing (of touch & go + circuits)
 • 3x landen op <20 meter van doel
 • 1x landen op <30 meter van doel op idle (simulatie noodlanding)
 • herstellen uit symmetrische stall
 • navigatie tussen twee punten op > 35 kilometer
 • geen wetgeving/reglementering te Brussel

Passagier vervoeren:

 • na slagen examen
 • in totaal 10 solo uren gevolgen te hebben
 • na checkvlucht bij een instructeur.

— SEE YOU IN THE AIR AS A VCM PILOT —