CURSUS LUCHTVAART RADIO 2020

TALK LIKE A PRO ON THE RADIO

Ben je onzeker op de radio of moet je nog examen afleggen bij
DGLV? Deze cursus zorgt er voor dat je zelfzeker de radio kan
bedienen. Er is een goede afwisseling tussen theorie en veel
oefenen
.
Naast de verplichte theorie en oefeningen wordt er ook geoefend op
het invullen van een vluchtplan en vliegen naar het buitenland.
Alle aspecten van de vluchtvoorbereiding komen aan bod.

VOORBEREIDING OP HET EXAMEN BIJ DGLV

HET EXAMEN BIJ DGLV BESTAAT UIT TWEE DELEN

1. Theoretische deel
– De spelling van het alfabet, cijfers en getallen volgens de regels van ICAO
– De posities in het vliegveldcircuit
– De voorrangen van radiotelefonische berichten
– De gebruikelijke uitdrukkingen
– De leesbaarheid der berichten
– De verkorting van de roepnaam
– De handelingen uit te voeren in geval van radiodefect
– De verkeersgebieden in dewelke een voorafgaandelijke toelating van de betrokken ATC dienst verplicht is.
– De hoogtemeterinstellingen in gecontroleerd en niet gecontroleerd luchtruim
– Semi circulair systeem
– De overgangshoogten, -niveaus en -lagen
– Hoogtemeterinstellingen (QNH, QFE, standard setting)
2. Praktisch gedeelte
Voor het praktisch gedeelte zal gevraagd worden te praten in de
Engelse taal met de luchtverkeersleidingsdiensten en de
radiotelefonische zegswijzen te gebruiken gedurende een opgelegde
en ingebeelde VFR vlucht.


WANNEER?

10 lessen op
Donderdagavond
Van 19:00 tot 22:00
Start op 05 maart 2020

LOCATIE

Clubhuis
Vliegclub Moorsele
Ledegemstraat 140
B-8560 Moorsele

INSCHRIJVEN

via mail naar:
roeland@rvdk-consulting.be


In overeenstemming met Circulaire CIR/LIC-06 dd. 03/92 van het Directoraat- generaal Luchtvaart. De cursus wordt georganiseerd bij minimum 6 inschrijvingen. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot max. 12


Posted in Activiteiten, Berichtenwith comments disabled.